باستان شناسي آسياي مركزي ج 1

کد شناسه :16592
باستان شناسي آسياي مركزي ج 1

باستان شناسي آسياي مركزي جلد اول تأليف : سيدمنصور سيدسجادي - باستان شناسي - كتاب پرهام - 1 : آسياي مركزي ، حدود و ثغور و جغرافياي تاريخي آن 2 : خصوصيات طبيعي و اكولوژيك (شامل ريخت شناسي ، ارتفاعات ، درياچه ها ، رودها ، پوشش گياهي و پوشش جانوري ) فصل 3 : تاريخچه بررسي ها و پژوهشهاي باستان شناسي در غرب آسياي مركزي 4 : تطورات فرهنگي و گاهنگاري آسياي مركزي : دوره پارينه سنگي 5 : دوره هاي پارينه سنگي و ميانه سنگي 6 : نوسنگي 7 : دوران انئوليتيك 8 : دوران مفرغ - باستان شناسي آسياي مركزي جلد اول - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر