تاسيس و تحولات مدرسه عالي شهيد مطهري

کد شناسه :16619
تاسيس و تحولات مدرسه عالي شهيد مطهري

تأسيس و تحولات مدرسه عالي شهيد مطهري تأليف : سيد ابوالقاسم نقيبي ، عباس احمدوند - معماري - كتاب پرهام - 1 : ميرزا حسين خان سپهسالار : زندگي و زمان 2 : بناي مسجد و تطور تاريخي مدرسه عالي شهيد مطهري - سپهسالار - 3 : كلياتي درباره وقف و وقفنامه هاي مسجد و مدرسه عالي شهيد مطهري - سپهسالار 4 : جلوه هايي از هنر به كار رفته در مسجد عالي شهيد مطهري -سپهسالار - 5 : كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري - سپهسالار - و تحولات صورت گرفته در آن 6 : شخصيت حقوقي ، اساسنامه و فعاليت هاي آموزشي مدرسه عالي شهيد مطهري - سپهسالار - تأسيس و تحولات مدرسه عالي شهيد مطهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر