تاسیس و تحولات مدرسه عالی شهید مطهری

کد شناسه :16619
تاسیس و تحولات مدرسه عالی شهید مطهری

تأسیس و تحولات مدرسه عالی شهید مطهری تألیف : سید ابوالقاسم نقیبی ، عباس احمدوند - معماری - کتاب پرهام - 1 : میرزا حسین خان سپهسالار : زندگی و زمان 2 : بنای مسجد و تطور تاریخی مدرسه عالی شهید مطهری - سپهسالار - 3 : کلیاتی درباره وقف و وقفنامه های مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری - سپهسالار 4 : جلوه هایی از هنر به کار رفته در مسجد عالی شهید مطهری -سپهسالار - 5 : کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری - سپهسالار - و تحولات صورت گرفته در آن 6 : شخصیت حقوقی ، اساسنامه و فعالیت های آموزشی مدرسه عالی شهید مطهری - سپهسالار - تأسیس و تحولات مدرسه عالی شهید مطهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر