شهر هوشمند شهر آینده ؟

کد شناسه :16632
شهر هوشمند شهر آینده ؟
موجود نیست

شهر هوشمند شهر آینده ؟ تألیف : شیرین اعتضادزاده ترجمه : حسین حاتمی نژاد ، رامین ضربی کناری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تعریف ، اهداف و اجرای شهر هوشمند 2 : شهر به عنوان مکان فرصت 3 : کارکرد 4 : الزامات تولید شهری 5 : توسعه و پیشرفت های اجتماعی 6 : دیجیتالی سازی 7 : شهر آینده - شهر هوشمند شهر آینده ؟ کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر