گردشگری در فرآیند گذار

کد شناسه :16634
گردشگری در فرآیند گذار

گردشگری در فرآیند گذار تألیف : آلبا سود ترجمه : حسین حاتمی نژاد ، حسین فرهادی خواه ، محمود آروین ، معصومه حاجی غلامی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : پایان فقر 2 : گرسنگی صفر 3 : سلامت و بهزیستی 4 : کیفیت آموزش 5 : برابری جنسیتی 6 : آب سالم و بهداشت 7 : کار مناسب و رشد اقتصادی 8 : فعالیت ، نوآوری و زیرساخت 9 : کاهش نابرابری 10 : شهرها و اجتماعات محلی پایدار 11 : مصرف و تولید مسئولانه 12 : اقدام اقلیمی 13 : زندگی زیر آب 14 : زندگی در خشکی 15 : حکمروایی خوب 16 : صلح 17 : خشونت علیه کودکان 18 : مشارکت برای اهداف - گردشگری در فرآیند گذار - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر