مديريت پروژه و اصول توسعه پايدار

کد شناسه :16659
مديريت پروژه و اصول توسعه پايدار

مديريت پروژه و اصول توسعه پايدار تآليف : مرتضي سواره ، مريم ابراهيمي - معماري - كتاب پرهام - 1 : اهداف توسعه پايدار 2 : پايداري در پروژه ها و مديريت پروژه 3 : اهداف تحقيق و رويكرد پژوهشي 4 : سيستم هاي اجتماعي و توسعه پايدار 5 : شروع پروژه ، مديريت پروژه و كيفيت 6 : اصول توسعه پايدار در استانداردهاي جهاني مديريت پروژه 7 : مطالعه موردي : برنامه ريزي بيمارستان شمالي 8 : مطالعه موردي پروژه : پياده سازي پارك بادي دوروبانتو 9 : مطالعه موردي پروژه : مزرعه پارك بادي 10 : بهبود كيفيت فرايندهاي شروع و مديريت پروژه با توسعه پايدار - مديريت پروژه و اصول توسعه پايدار - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر