مدیریت پروژه و اصول توسعه پایدار

کد شناسه :16659
مدیریت پروژه و اصول توسعه پایدار

مدیریت پروژه و اصول توسعه پایدار تآلیف : مرتضی سواره ، مریم ابراهیمی - معماری - کتاب پرهام - 1 : اهداف توسعه پایدار 2 : پایداری در پروژه ها و مدیریت پروژه 3 : اهداف تحقیق و رویکرد پژوهشی 4 : سیستم های اجتماعی و توسعه پایدار 5 : شروع پروژه ، مدیریت پروژه و کیفیت 6 : اصول توسعه پایدار در استانداردهای جهانی مدیریت پروژه 7 : مطالعه موردی : برنامه ریزی بیمارستان شمالی 8 : مطالعه موردی پروژه : پیاده سازی پارک بادی دوروبانتو 9 : مطالعه موردی پروژه : مزرعه پارک بادی 10 : بهبود کیفیت فرایندهای شروع و مدیریت پروژه با توسعه پایدار - مدیریت پروژه و اصول توسعه پایدار - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر