فضاهاي بازنمايي - احساس انسان ها نسبت به فضاهاي شهري

کد شناسه :16661
فضاهاي بازنمايي - احساس انسان ها نسبت به فضاهاي شهري

فضاهاي بازنمايي : احساس انسان ها نسبت به فضاهاي شهري تأليف : مسعود اسدي محل چالي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مباني فضاهاي بازنمايي و شهر 2 : نظريه ادراك خوب از شهر 3 : فضاهاي بازنمايي خوب مهرانگيز 4 : تأثير جنسيت بر احساس نسبت به فضا 5 : راهبردهاي فضاهاي بازنمايي خوب شهري - فضاهاي بازنمايي : احساس انسان ها نسبت به فضاهاي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر