فضاهای بازنمایی - احساس انسان ها نسبت به فضاهای شهری

کد شناسه :16661
فضاهای بازنمایی - احساس انسان ها نسبت به فضاهای شهری

فضاهای بازنمایی : احساس انسان ها نسبت به فضاهای شهری تألیف : مسعود اسدی محل چالی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مبانی فضاهای بازنمایی و شهر 2 : نظریه ادراک خوب از شهر 3 : فضاهای بازنمایی خوب مهرانگیز 4 : تأثیر جنسیت بر احساس نسبت به فضا 5 : راهبردهای فضاهای بازنمایی خوب شهری - فضاهای بازنمایی : احساس انسان ها نسبت به فضاهای شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر