مدل هايي براي مسائل كاربردي مسيريابي در لجستيك

کد شناسه :16662
مدل هايي براي مسائل كاربردي مسيريابي در لجستيك

مدل هايي براي مسائل كاربردي عملي مسيريابي در لجستيك تأليف : اس پي انبوداياسانكا ، كي گانش ، سانچي محاپاترا ترجمه : آرش عبدي زاده نارك موسي ، روح الله مقصود طالقاني - عمران - كتاب پرهام- 1 : بررسي روش هاي براي تي اس پي ، وي آر پي 2 : مسيريابي براي لجستيك متوازن 3 : مسيريابي براي حمل و نقل معكوس 4 : مسيريابي لجستيك توزيعي 5 : مسيريابي براي لجستيك اضطراري 7 : نتيجه گيري - مدل هايي براي مسائل كاربردي عملي مسيريابي در لجستيك - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر