حفاظت و ايجاد پناهگاه هاي ضد بارش هسته اي - طراحي و ساخت پناهگاه

کد شناسه :16663
حفاظت و ايجاد پناهگاه هاي ضد بارش هسته اي - طراحي و ساخت پناهگاه
موجود نیست

حفاظت و ايجاد پناهگاه هاي ضدبارش هسته اي تأليف و ترجمه : سيد جواد هاشمي فشاركي - عمران - كتاب پرهام - 1 : كلياتي پيرامون پناهگاه 2 : حفاظت خانه در برابر بارش راديواكتيو و طراحي پناهگاه ضد بارش هسته اي 3 : نيازمنديها 4 : جزييات ساخت و طراحي 5 : خودتان اجرا نماييد - حفاظت و ايجاد پناهگاه هاي ضدبارش هسته اي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر