حفاظت و ایجاد پناهگاه های ضد بارش هسته ای - طراحی و ساخت پناهگاه

کد شناسه :16663
حفاظت و ایجاد پناهگاه های ضد بارش هسته ای - طراحی و ساخت پناهگاه

حفاظت و ایجاد پناهگاه های ضدبارش هسته ای تألیف و ترجمه : سید جواد هاشمی فشارکی - عمران - کتاب پرهام - 1 : کلیاتی پیرامون پناهگاه 2 : حفاظت خانه در برابر بارش رادیواکتیو و طراحی پناهگاه ضد بارش هسته ای 3 : نیازمندیها 4 : جزییات ساخت و طراحی 5 : خودتان اجرا نمایید - حفاظت و ایجاد پناهگاه های ضدبارش هسته ای - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر