مهندسی ترافیک و ایمنی - احدی

کد شناسه :16679
مهندسی ترافیک و ایمنی - احدی
موجود نیست

مهندسی ترافیک و ایمنی تألیف : محمدرضا احدی - عمران - کتاب پرهام - بخش اول : مهندسی ترافیک 1 : برنامه ریزی شهری و ترافیک 2 : ویژگی های کاربران و طبقه بندی راه ها 3 : ابزارهای کنترل ترافیک 4 : ویژگی های جریان ترافیک 5 : پارکینگ ها 6 : تحلیل ظرفیت و طراحی معابر و تقاطع ها 7 : اصول کنترل ، طراحی و تحلیل تقاطع 8 : برنامه ریزی حرکت عابران پیاده و دوچرخه 9 : راهکارهای مدیریت ترافیک 10 : سامانه های حمل و نقل هوشمند 11: نرم افزارهای ترافیکی بخش دوم : ایمنی ترافیک : 1 : مفاهیم ایمنی ترافیک 2 : مروری بر قوانین و آیین نامه های ایمنی کشور 3 : عوامل موثر بر وقوع تصادفات 4 : هزینه تصادفات 5 : جمع آوری و تحلیل داده های تصادفات 6 : تجهیزات ایمنی 7 : روش های ارتقای سطح ایمنی ترافیک 8 : ارتقای سطح ایمنی با کمک آموزش 9 : ارتقای سطح ایمنی با کمک اعمال قانون 10 : ارتقای سطح ایمنی با کمک اقدامات مهندسی 11 : ارتقای سطح ایمنی با کمک راهکارهای مدیریتی - مهندسی ترافیک و ایمنی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر