مهندسی ترافیک و ایمنی - احدی

کد شناسه :16679
مهندسی ترافیک و ایمنی - احدی
موجود نیست

مهندسي ترافيك و ايمني تأليف : محمدرضا احدي - عمران - كتاب پرهام - بخش اول : مهندسي ترافيك 1 : برنامه ريزي شهري و ترافيك 2 : ويژگي هاي كاربران و طبقه بندي راه ها 3 : ابزارهاي كنترل ترافيك 4 : ويژگي هاي جريان ترافيك 5 : پاركينگ ها 6 : تحليل ظرفيت و طراحي معابر و تقاطع ها 7 : اصول كنترل ، طراحي و تحليل تقاطع 8 : برنامه ريزي حركت عابران پياده و دوچرخه 9 : راهكارهاي مديريت ترافيك 10 : سامانه هاي حمل و نقل هوشمند 11: نرم افزارهاي ترافيكي بخش دوم : ايمني ترافيك : 1 : مفاهيم ايمني ترافيك 2 : مروري بر قوانين و آيين نامه هاي ايمني كشور 3 : عوامل موثر بر وقوع تصادفات 4 : هزينه تصادفات 5 : جمع آوري و تحليل داده هاي تصادفات 6 : تجهيزات ايمني 7 : روش هاي ارتقاي سطح ايمني ترافيك 8 : ارتقاي سطح ايمني با كمك آموزش 9 : ارتقاي سطح ايمني با كمك اعمال قانون 10 : ارتقاي سطح ايمني با كمك اقدامات مهندسي 11 : ارتقاي سطح ايمني با كمك راهكارهاي مديريتي - مهندسي ترافيك و ايمني - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر