روش های احتمالاتی در ارزیابی لرزه ای سازه ها - سلطانی محمدی

کد شناسه :16688
روش های احتمالاتی در ارزیابی لرزه ای سازه ها - سلطانی محمدی

روش های احتمالاتی در ارزیابی لرزه ای سازه ها تألیف : مسعود سلطانی محمدی ، سپیده رحیمی - عمران - کتاب پرهام - 1 : مبانی احتمالات 2 : عدم قطعیت 3 : محاسبه نیاز لرزه ای و ارزیابی عملکرد سازه ها 4 : تئوری ارتعاشات تصادفی 5 : ارتعاشات تصادفی در محدوده غیرخطی 6 : مثال های کاربردی در تحلیل احتمالاتی پاسخ لرزه ای سازه ها - روش های احتمالاتی در ارزیابی لرزه ای سازه ها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر