تاريخ مختصر پيكره سازي مدرن

کد شناسه :16705
تاريخ مختصر پيكره سازي مدرن

تاريخ مختصر پيكره سازي مدرن ، ريشه ها و مباني نظري مدرنيسم در پيكره سازي ادوارد هربرت ريد معصومه عباچي كتاب پرهام هنر ، ريشه ها و مباني نظري مدرنيسم در پيكره سازي انتشارات همراه علم دانشگاه شهيد باهنر كرمان التقاط گرايي ، از كوبيسم تا كنستروكتيويسم ، از فتوريسم تا سوررئاليسم ، پيكره هاي زنده و پرشور ، اختلاط سبك ها ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر