تاریخ مختصر پیکره سازی مدرن

کد شناسه :16705
تاریخ مختصر پیکره سازی مدرن

تاریخ مختصر پیکره سازی مدرن ، ریشه ها و مبانی نظری مدرنیسم در پیکره سازی ادوارد هربرت رید معصومه عباچی کتاب پرهام هنر ، ریشه ها و مبانی نظری مدرنیسم در پیکره سازی انتشارات همراه علم دانشگاه شهید باهنر کرمان التقاط گرایی ، از کوبیسم تا کنستروکتیویسم ، از فتوریسم تا سوررئالیسم ، پیکره های زنده و پرشور ، اختلاط سبک ها ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر