مفاهیم و کاربردهای سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (gis) - جوکار سرهنگی

کد شناسه :1691
مفاهیم و کاربردهای سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (gis) - جوکار سرهنگی

مفاهیم و کاربردهای سامانه های اطلاعات جغرافیایی (gis )اشاره ای بر کاربردهای SuprMAP و ArcGIS تألیف : عیسی جوکار سرهنگی ، وحید غلامی ، عباس گلی جیرنده - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 :اصول و کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی فصل 2 : رقومی سازی و پردازش داده های رقومی ArcGIS فصل 3 : کاربرد GIS در مطالعات فیزیوگرافی و هیدرولوژی فصل 4 : رقومی سازی و پردازش داده های رقومی SuperMap - مفاهیم و کاربردهای سامانه های اطلاعات جغرافیایی (gis ) اشاره ای بر کاربردهای ArcGIS و SuperMap - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر