دینامیک سازه ها و کنترل ارتعاشات با matlab

کد شناسه :16725
دینامیک سازه ها و کنترل ارتعاشات با matlab

محسن عظیمی ، اکبر رسول نیا ، سیدمهدی زهرائی ، دینامیک سازه ها و کنترل ارتعاشات با matlab انتشارات نوآور ، عمران ، متلب ، دینامیک سازه ها ، مهندسی سازه ، برنامه های کامپیوتری ، کتاب پرهام ، مفاهیم بنیادی دینامیک سازه ها ، ارتعاش آزاد سیستم های یک درجه آزادی ، سیستم های یک درجه آزادی تحت بارگذاری یکنواخت و هارمونیک ، سیستم های یک درجه آزادی تحت بارگذاری ضربه ای ، پاسخ دینامیکی سازه ها با استفاده از روش های عددی ، سیستم های دو درجه آزادی ، ارتعاش سیستم های چند درجه آزادی ، کنترل سازه ها ، کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر