سنت معماری چهار ایوانی به عنوان تجلیگاه بهشت و قدرت الهی - دوجلدی

کد شناسه :16727
سنت معماری چهار ایوانی به عنوان تجلیگاه بهشت و قدرت الهی - دوجلدی

النا پاسکالوا ، پگاه شربت دار ، محمدرضا لیلیان ، مهدیه عابدی ، سنت معماری چهار ایوانی به عنوان تجلیگاه بهشت و قدرت الهی ، انتشارات آرون ، معماری اسلامی ایران ، تاریخ ، ترکیب و تناسب ، معماری اسلامی ، تاریخ ، بین النهرین ، کتاب پرهام ، نمود معماری انتظام بهشت ، نمودهای فیزیکی بهشت ، بهشت به عنوان نمود شهری قدرت ، اصول قوش های چهار ایوانی ، بررسی طرح چهار ایوانی در خاستگاه بین النهرین ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر