بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی

کد شناسه :16755
بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی

کتاب بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی تألیف محمدرضا صبور ، حسین ابوالقاسمی ، سحر فاطمی ، انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، عمران و ساختمان سازی و ضایعات تخریب ، مواد زائد به منزله مصالح ساختمانی ، کتاب پرهام ، مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی ، سنگدانه های بازیافتی و ویژگی هایشان ، کاربردهای مصالح بازیافتی ، راه حل های تکنولوژی خلاقانه برای بازیافت مواد با کیفیت از پسماندهای عمرانی ساختمانی ، مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی و آئین نامه های مربوطه در کشورهای شاخص ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر