تحلیل پایداری استاتیکی سدهای خاکی

کد شناسه :16761
تحلیل پایداری استاتیکی سدهای خاکی

کتاب استاندارد طراحی شماره 13 USBR سدهای خاکی فصل 4 نحلیل پایداری استاتیکی تألیف اداره عمران و آبادانی آمریکا ترجمه رضا ضیایی موید ، امیرحسین قاسمی پناه ، انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ، عمران ، استانداردهای سدهای خاکی ، پایداری شیبها ، تحلیل پایداری سد و سدسازی ، کتاب پرهام ، مقدمه ای بر تحلیل پایداری ، شرایط بارگذاری و ضریب اطمینان ، مقاومت برشی مصالح ، تعیین فشارهای حفره ای ، تحلیل پایدرای در شیروانی ها ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر