طراحی استادیوم ها - یزدا

کد شناسه :16776
طراحی استادیوم ها - یزدا

کتاب طراحی استادیوم ها تألیف گرینت جان ، رد شیرد و بن ویکری ، ترجمه واحد ترجمه نشر یزدا ، انتشارات یزدا ، معماری ، طرح و ساختمان ورزشگاه ها ،استادیوم سازه ای ساختمانی ، دورنما ، طرح جامع ، طراحی فضاهای بیرونی ، شکل و ساختار ، تمهیدات امنیتی و ضد تروریستی ، زمین بازی ، ورزش ها و کاربری های چندمنظوره ، کنترل جمعیت ، طراحی برای افراد معلول ، نمای تماشا ، صندلی تماشاگران ، جایگاه ویژه و امکانات رفاهی ، تردد و جریان حرکت ، تدارک مواد خوراکی و نوشیدنی ، تأمین سرویس های بهداشتی ، فروشگاه های خرده فروشی نمایشگاه ها ، رسانه ها ، مدیریت ، تسهیلات برای بازیکنان و مربیان ، خدمات ، نگهداری استادیوم ، بهره برداری و تأمین بودجه ، طراحی پایدار ، استادیوم ها و صنعت گردشگری ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر