سيستم هاي مهندسي عمران

کد شناسه :1699
سيستم هاي مهندسي عمران

كتاب سيستم هاي مهندسي عمران تأليف اندرو ب تمپلمن ترجمه محمدهادي افشار ، حميدرضا غفوري ، انتشارات دانشگاه چمران اهواز ، عمران ، راه و ساختمان ، الگوي رياضي ، تجزيه و تحليل سيستمها ، كتاب پرهام ، تصميم گيري نظام مند در مهندسي عمران ، مدل سازي رياضي نظام مند مسائل خطي ، روش سيمپلكس براي حل مسائل برنامه ريزي خطي ، روش هاي برنامه ريزي پروژه شبكه ها و گراف ها ، سيستم هاي سريالي و برنامه ريزي پويا ، روشهاي بهينه سازي غيرخطي مقيد ، روش هاي بهينه سازي غيرخطي نامقيد ، روش هاي بهينه سازي غيرخطي مقيد ، بهينه سازي غيرخطي در مهندسي عمران ، تصميم گيري احتمالي ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر