سیستم های مهندسی عمران

کد شناسه :1699
سیستم های مهندسی عمران

کتاب سیستم های مهندسی عمران تألیف اندرو ب تمپلمن ترجمه محمدهادی افشار ، حمیدرضا غفوری ، انتشارات دانشگاه چمران اهواز ، عمران ، راه و ساختمان ، الگوی ریاضی ، تجزیه و تحلیل سیستمها ، کتاب پرهام ، تصمیم گیری نظام مند در مهندسی عمران ، مدل سازی ریاضی نظام مند مسائل خطی ، روش سیمپلکس برای حل مسائل برنامه ریزی خطی ، روش های برنامه ریزی پروژه شبکه ها و گراف ها ، سیستم های سریالی و برنامه ریزی پویا ، روشهای بهینه سازی غیرخطی مقید ، روش های بهینه سازی غیرخطی نامقید ، روش های بهینه سازی غیرخطی مقید ، بهینه سازی غیرخطی در مهندسی عمران ، تصمیم گیری احتمالی ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر