حمل و نقل و لجستيك پايدار مروري بر مدل هاي بهينه سازي و الگوريتم هاي حل پيشنهادي

کد شناسه :16822
حمل و نقل و لجستيك پايدار مروري بر مدل هاي بهينه سازي و الگوريتم هاي حل پيشنهادي
موجود نیست

كتاب حمل و نقل و لجستيك پايدار مروري بر مدل هاي بهينه سازي و الگوريتم هاي حل پيشنهادي تأليف ديدم سينار ، كنستانتين گاكيس ، پانوس ام پاردالوس ترجمه مرتضي قمي اويلي ، متينه زياري ، ميرسامان پيشوايي ، انتشارات جهاد دانشگاهي ، شهرسازي ، كتاب پرهام ، به سمت لجستيك پايدار ، قوانين و مقررات شبكه حمل و نقل به منظور كاهش آلودگي هوا ، مسئله مسيريابي وسايل نقليه تجمعي يك مدل ساده براي مسيريابي سبز وسايل نقليه ،الگوريتم هاي ايجاد كننده براي مسائل مسيريابي تجمعي خودرو با مدت زمان محدود ، ارائه روش توليد ستون براي مدل حمل و نقل و تحويل بهينه در يك شبكه ، طراحي شبكه هاي لجستيك پايدار در شرايط عدم قطعيت ، رويكردهاي متدولوژيك حمل و نقل سبز و قابل اطمينان ، مسئله مسيريابي موجودي چند محصولي با وسايل نقليه چندگانه تحت شرايط عدم قطعيت ، تأثير مديريت ريسك تانكرهاي نفتي بر ميزان انتشار co2 در حمل و نقل دريايي طبق مقرراتECA بهينه سازي شبكه زنجير تأمين حلقه بسته متحد با رويكرد برنامه ريزي فازي تعاملي ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر