کوروش بزرگ بنیادگذار امپراتوری هخامنشی

کد شناسه :16835
کوروش بزرگ بنیادگذار امپراتوری هخامنشی

کتاب کوروش بزرگ تألیف ژرار ایسرائل ترجمه مرتضی ثاقب فر ، انتشارات ققنوس ، باستان شناسی ، کتاب پرهام ، شاهان نینوا ، شاهان بابل ، قاطر پارسی ، در برابر سوداگر خدایان ، و بابل درهای خود را به روی او گشود ، آیا تو کشی نیستی که تختش بر آسمان است و بر امپراتوری های تمام ملل حکومت می کند ، شاه آیینه خدواند ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر