فرایند طراحی فضای شهری در ایران به سفارش وزارت راه و شهرسازی ، پاکزاد

کد شناسه :16861
فرایند طراحی فضای شهری در ایران به سفارش وزارت راه و شهرسازی ، پاکزاد

كتاب فرايند طراحي فضاي شهري در ايران تأليف جهانشاه پاكزاد ، انتشارات آرمانشهر ، شهرسازي ، كتاب پرهام ، كليات ، فرايند تهيه طرح در پروژه هاي طراحي فضاي شهري ، تحقق پذيري در پروژه هاي طراحي فضاي شهري ، روال انتخاب فضا و طرح مسأله ، انتخاب مشاور ، عقد قرارداد ، كنترل اسناد و مدارك پروژه ، ساختار كلي پيشنهادي شرح خدمات براي طراحي فضاي شهري ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر