فرایند طراحی فضای شهری در ایران به سفارش وزارت راه و شهرسازی ، پاکزاد

کد شناسه :16861
فرایند طراحی فضای شهری در ایران به سفارش وزارت راه و شهرسازی ، پاکزاد

کتاب فرایند طراحی فضای شهری در ایران تألیف جهانشاه پاکزاد ، انتشارات آرمانشهر ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، کلیات ، فرایند تهیه طرح در پروژه های طراحی فضای شهری ، تحقق پذیری در پروژه های طراحی فضای شهری ، روال انتخاب فضا و طرح مسأله ، انتخاب مشاور ، عقد قرارداد ، کنترل اسناد و مدارک پروژه ، ساختار کلی پیشنهادی شرح خدمات برای طراحی فضای شهری ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر