توسعه روستايي و فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT با تاكيد بر عملكرد دفاتر ICT

کد شناسه :16883
توسعه روستايي و فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT با تاكيد بر عملكرد دفاتر ICT

كتاب توسعه روستايي و فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT با تأكيد بر عملكرد دفاتر ICT در جوامع روستايي تأليف شاپور ظريفيان ، شمسي بهشتي نهند ، انتشارات اساتيد دانشگاه ، شهرسازي ، كتاب پرهام ، توسعه روستايي و اهميت آن ، ديدگاه ها و نظريات فناوري اطلاعات و ارتباطات ، توسعه روستايي و فناوري اطلاعات و ارتباطات ، ارزيابي عملكرد ، ارزيابي عملكرد دفاتر ICT در روستاهاي شهرستان تبريز گزارش تحقيق ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر