توسعه روستایی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT با تاکید بر عملکرد دفاتر ICT

کد شناسه :16883
توسعه روستایی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT با تاکید بر عملکرد دفاتر ICT

کتاب توسعه روستایی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT با تأکید بر عملکرد دفاتر ICT در جوامع روستایی تألیف شاپور ظریفیان ، شمسی بهشتی نهند ، انتشارات اساتید دانشگاه ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، توسعه روستایی و اهمیت آن ، دیدگاه ها و نظریات فناوری اطلاعات و ارتباطات ، توسعه روستایی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ارزیابی عملکرد ، ارزیابی عملکرد دفاتر ICT در روستاهای شهرستان تبریز گزارش تحقیق ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر