کنترل دود ، شاملو

کد شناسه :16892
کنترل دود ، شاملو

کتاب کنترل دود تألیف جان اچ کلات ، جیمز ای میلک ، پل جی تورنبول ، احمد کاشف ، مایکل جی فریرا ، ترجمه عباس شاملو ، انتشارات یزدا ، عمران ، کتاب پرهام ، واحدها و خواص مواد ، شرایط اقلیمی طراحی ، جریان هوا و دود ، تحلیل زمان بندی تخلیه افراد ، علم حریق و طراحی حریق ، اثرات دود بر انسان، تجهیزات و سامانه های انتقال هوا ، مبانی سامانه های غیرعامل و فشار مثبت ، سامانه های فشار مثبت راه پله ، سامانه فشار مثبت چاله آسانسور ، تخلیه ساختمان با استفاده از آسانسور ، کنترل دود ناحیه ای ، مدلسازی شبکه ای و نرم افزار کانتم ، مبانی کنترل دود آتریوم ، روابط تخلیه پایای دود از آتریوم ، کنترل آتش و دود در تونل های حمل و نقل ، مدل سازی حریق ناحیه ای ، تحلیل شرایط ایمنی با کانتم ، دینامیک سیالات محاسباتی ، مدل سازی مقیاسی ، آزمایش حریق در ابعاد واقعی ، راه اندازی و بازرسی های ویژه ، آزمون های دوره ای ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر