مدیریت مصالح در ساختمانهای سبز

کد شناسه :16904
مدیریت مصالح در ساختمانهای سبز

کتاب مدیریت مصالح ساختمان های سبز تألیف شهریار طاوسی تفرشی ، جواد مجروحی سردرود ، محسن توفیق صفا ، انتشارات فدک ، عمران ، کتاب پرهام ، مقدمه مفاهیم و تعاریف ، بررسی آیین نامه های معتبر دنیا در بخش مصالح ، پیشنهاد برای ایران ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر