دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی

کد شناسه :16955
دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی

کتاب دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی تألیف سید حسن مطیعی لنگرودی ، انتشارات دانشگاه تهران ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، نظریه توسعه ، توسعه روستایی ، توسعه پایدار روستایی ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر