ساختمان هاي بلند ، سيستم هاي سازه اي و فرم آيروديناميكي

کد شناسه :17003
ساختمان هاي بلند ، سيستم هاي سازه اي و فرم آيروديناميكي

كتاب ساختمان هاي بلند سيستم هاي سازه اي و فرم آيروديناميك تأليف مهمت هاليس گونل ، حسين امره ايلگين ترجمه حسين نادرپور ، پويان فخاريان ، فهيمه هروي ، دانشگاه سمنان ، عمران ، كتاب پرهام ، ساختمان هاي بلند ، بارهاي جانبي اثر كننده بر ساختمان هاي بلند ، سيستم هاي سازه اي ساختمان هاي بلند ، مطالعات موردي ساختمان هاي بلند ، اثر باد بر ساختمان هاي بلند ، روش هاي طراحي در برابر باد ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر