ساختمان های بلند ، سیستم های سازه ای و فرم آیرودینامیکی

کد شناسه :17003
ساختمان های بلند ، سیستم های سازه ای و فرم آیرودینامیکی

کتاب ساختمان های بلند سیستم های سازه ای و فرم آیرودینامیک تألیف مهمت هالیس گونل ، حسین امره ایلگین ترجمه حسین نادرپور ، پویان فخاریان ، فهیمه هروی ، دانشگاه سمنان ، عمران ، کتاب پرهام ، ساختمان های بلند ، بارهای جانبی اثر کننده بر ساختمان های بلند ، سیستم های سازه ای ساختمان های بلند ، مطالعات موردی ساختمان های بلند ، اثر باد بر ساختمان های بلند ، روش های طراحی در برابر باد ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر