مقدمه ای بر هیدرولیک جریان های ناپایدار

کد شناسه :17052
مقدمه ای بر هیدرولیک جریان های ناپایدار

کتاب مقدمه ای بر هیدرولیک جریان های ناپایدار تألیف صلاح کوچک زاده ، عاطفه پرورش ریزی انتشارات دانشگاه تهران ، عمران سازه های آبی ، کتاب پرهام ، جریان ناپایدار در مجاری تحت فشار ، تئوری کشسانی در هیدرولیک جریان ناپایدار ، حل معادلات اندازه حرکت و پیوستگی در جریان ناپایدار تحت فشار ، نقش پمپ ها در جریان ناپایدار ، شرایط مرزی تأسیسات کنترل و شبکه های مرکب در جریان ناپایدار ، ضوابط انتخاب روش کنترل ناپایداری هیدرولیکی ، معادلات حاکم بر جریان ناپایدار در مجاری روباز ، روشهای ساده شده روندیابی جریان روباز ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر