جايگاه و محتواي اسناد طراحي شهري در نظام برنامه ريزي فضايي ، سياه و سفيد ، ذكاوت

کد شناسه :15121
جايگاه و محتواي اسناد طراحي شهري در نظام برنامه ريزي فضايي ، سياه و سفيد ، ذكاوت

جايگاه و محتواي اسناد طراحي شهري در نظام برنامه ريزي فضايي مقدمه اي بر روشها و فنون طراحي شهري تأليف : كامران ذكاوت - كتاب پرهام - 1 : انگاره ي برنامه ريزي فضايي و جايگاه طراحي شهري -برنامه ريزي فضايي - برنامه ريزي فضايي و اسناد توسعه شهر - جايگاه سياست هاي طراحي شهري در چارچوب توسعه محلي 2 : جايگاه اسنادي - استراتژي طراحي شهري - چارچوب طراحي شهري - دستور كار طراحي شهري - طرح جامع فضايي - جايگاه و محتواي اسناد طراحي شهري در نظام برنامه ريزي فضايي مقدمه اي بر روشها و فنون طراحي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر