ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه های توسعه ، تجربیاتی از هند و دیگر کشورهای آسیایی

کد شناسه :17298
ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه های توسعه ، تجربیاتی از هند و دیگر کشورهای آسیایی

کتاب ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه های توسعه تجربیاتی از هند و دیگر کشورهای آسیایی ، هری موهان متور ، میثم اهرابیان صدر ، چارچوب ، سیاست و کار ارزیابی تأثیرات اجتماعی در هند ، ارزیابی تأثیرات اجتماعی تجربه هایی از دیگر کشورهای آسیایی ، کاهش آثار سوء اجتماعی ، کتاب ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه های توسعه تجربیاتی از هند و دیگر کشورهای آسیایی ، هری موهان متور ، میثم اهرابیان صدر ، نشر همشهری .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر