منظر شهری تاریخی رویکردی کل نگر در حفاظت و توسعه پکپارچه شهری ، عشرتی ، بهرامجردی

کد شناسه :17448
منظر شهری تاریخی رویکردی کل نگر در حفاظت و توسعه پکپارچه شهری ، عشرتی ، بهرامجردی

کتاب منظر شهر تاریخی رویکردی کل نگر در حفاظت و توسعه یکپارچگی شهری ، پرستو عشرتی ، درنا عشرتی ، سمیه فدائی نژاد بهرامجردی ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، منظر شهری تاریخی از نگاه صاحب نظران ، منظر شهری تاریخی در اسناد ، بازخوانی و واکاوی مفاهیم و سیاست های حفاظت و توسعه شهری ، حفاظت و توسعه بر رویکرد منظر شهری تاریخی ، کتاب منظر شهری تاریخی رویکردی کل نگر در حفا‌ظت و توسعه یکپارچه شهری ، پرستو عشرتی ، درنا عشرتی ، سمیه فدائی نژاد بهرامجردی ، نشر جهاد دانشگاهی .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر