تحلیل سیاست ، پرسش از بازنمایی ها

کد شناسه :17520
تحلیل سیاست ، پرسش از بازنمایی ها

کتاب تحلیل سیاست پرسش از بازنمایی ها ، کارول باکی ، حمیدرضا واشقانی فراهانی ، درآمدی بر رهیافت پرسشهایی از بازنمایی ها به تحلیل سیاست ، بازاندیشی در معنای سیاستگذاری ، نظریه و سیاست ، رفاه جوانان و بیکاری ، مصارف خطرناک سیاست های مربوط به مواد مخدر ، الکل و قمار ، جرم و عدالت ، سلامت تندرستی و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ، جمعیت مهاجرت شهروندی امن کردن جایی در جهان ، محدودیت های برابری ، تدابیر ویژه و ضد تبعیض ، کشمکشی در آموزش یادگیری مادام العمر و برنامه مشارکت مالی در آموزش عالی ، تولید دانش در جامعه اطلاعاتی رسانه و سیاست پژوهشی ، کتاب تحلیل سیاست پرسش از بازنمایی ، کارول باکی ، حمیدرضا واشقانی فراهانی ، نشر همشهری .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر