مقدمه ای بر محیط های حسی سازگار

کد شناسه :17567
مقدمه ای بر محیط های حسی سازگار

کتاب مقدمه ای بر محیط های حسی سازگار ، مازیا لورنا لیمن ، مریم پیرهادی ، مانا پیرهادی ، مهناز پوریز ، بیتا توکلی حسین آباد ، معماری ، کتاب پرهام ، طراحی رقابتی ، اطلاعات زنده ، مرزهای سینتیک ، توسعه گذرا و موقت ، دینامیک فضایی ، ساخت ادراکات ، طراحی برای حواس ، معماری ای که می آموزد ، معماری ای که آموزش می دهد ، انعطاف پذیری برای تکامل ، فرصت های فناوری نانو ، ساختمان شخصی سازی شده ، تأثیر گذاری به وسیله طراحی ، دستیابی به رضایت مندی ، ارائه سیستم های سازگار ، بکارگیری طبیعت ، اهداف فراگیر ، عوامل موفقیت ، رفتارهای جمعی ، تعامل شبکه ای ، فرآیند طراحی ، قابلیت های طراحی ، حس مکان ، اثرات معماری سازگار بر آینده ، مدل کارآفرینی معماران ، کتاب مقدمه ای بر محیط های حسی سازگار ، ماریا لورنا لیمن ، مریم پیرهادی ، مانا پیرهادی ، مهناز پوریز ، بیتا توکلی حسین آباد ، نشر اول و آخر .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر