معیارهای طراحی معماری مجتمع درمانی ، ورزش یوگا ، شریفی گلزار

کد شناسه :17568
معیارهای طراحی معماری مجتمع درمانی ، ورزش یوگا ، شریفی گلزار

کتاب معیارهای طراحی معماری مجتمع درمانی ورزشی یوگا با شیوه نظریه اتمسفر حسی پیتر زومتور ، تینا شریفی گلزار ، معماری ، کتاب پرهام ، کلیات ، مبانی نظری ، پیتر زومتور ، ارتباط اتمسفر حسی با یوگا ، اصول طراحی ، کتاب معیارهای طراحی معماری مجتمع درمانی ورزشی یوگا با شیوه نظریه اتمسفر حسی پیتر زومتور ، نشر اول و آخر .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر