زندگی خانگی و فرهنگ مصرفی در ایران ، انقلاب های داخلی در عصر مدرن

کد شناسه :17621
زندگی خانگی و فرهنگ مصرفی در ایران ، انقلاب های داخلی در عصر مدرن

کتاب زندگی خانگی و فرهنگ مصرفی در ایران انقلاب های داخلی در عصر مدرن ، پاملا کریمی ، زهرا طاهری ، معماری ، کتاب پرهام ، آلونک حرمسرا و اسباب و اثاثیه ای با خاستگاه دورگه ، نوسازی اندرونی های ملت ، جنگ سرد و اقتصاد امیال و زندگی خانگی ، متقاعد کردن به و محافظت از پرهیزگاری در خانه های مدرن ، فضاهای زنانه و مردانه و پیکرهای بی سامان ، در خانه امروز ، کتاب زندگی خانگی و فرهنگ مصرفی در ایران انقلاب های داخلی در عصر مدرن ، پاملا کریمی ، زهرا طاهری ، نشر شیرازه .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر