واکاوی گسست و گفتمان درشناخت هنر و معماری دویست ساله اخیر ایران

کد شناسه :17671
واکاوی گسست و گفتمان درشناخت هنر و معماری دویست ساله اخیر ایران

واکاوی گسست و گفتمان در شناخت هنر و معماری دویست ساله اخیر ایران ، حسنعلی پورمند ، معماری ، کتاب پرهام ، در شناخت موضوع بحث ، دوره قاجار اولین تجربه گسست و گفتمان شروع 1209 هجری قمری 1174 هجری شمسی 1794 میلادی پایان 1344 هجری قمری 1304 هجری شمسی 1926 میلادی ، کتاب واکاوی گسست و گفتمان در شناخت هنر و معماری دویست ساله اخیر ایران ، حسنعلی پورمند ، نشر دانشگاه تربیت مدرس .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر