دانشنامه فلسفه استنفورد 13 بدن آگاهی

کد شناسه :17684
دانشنامه فلسفه استنفورد 13 بدن آگاهی

کتاب دانشنامه فلسفه استنفورد 13 بدن آگاهی ، تالیف فردریک دو وینیمون ترجمه مریم خدادادی ، توصیف بدن ، نظریه های بدن آگاهی ، بدن آگاهی و ادراک حسی ، مکانمندی بدن آگاهی ، معرفت شناسی بدن آگاهی ، نقش کارکردی بدن آگاهی ، کتاب دانشنامه استنفورد 13 بدن آگاهی تالیف فردریک دو وینیمون ترجمه مریم خدادادی .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر