دستورالعمل های طراحی شهری جهت پیشگیری از جرم

کد شناسه :17697
دستورالعمل های طراحی شهری جهت پیشگیری از جرم

کتاب دستورالعمل های طراحی شهری جهت پیشگیری از جرم بررسی اجمالی آیین نامه مطرح در کشور استرالیا ، سید معین موسوی ندوشن ، ساره صانعی ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، اهداف دستورالعمل ها ، اهداف طراحی ممانعت از وقوع جرم در غرب استرالیا ، مرحله کلیدی در طراحی جرم ، جعبه ابزار طراحی ممانعت از جرم ، دستورالعمل های طراحی شهری جهت پیشگیری از جرم بررسی اجمالی آیین نامه مطرح در کشور استرالیا ، سید معین موسوی ندوشن ، ساره صانعی ، نشر طحان .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر