تئوری طراحی گرافیک ، مرزبان

کد شناسه :17700
تئوری طراحی گرافیک ، مرزبان

کتاب تئوری طراحی گرافیک ، مردیت دیویس ، فاطمه مرزبان ،گرافیک ، کتاب پرهام ، پی ریزی زیربنا ، مدلهای ارتباطات ، ماهیت بازنمایی ، ابعاد بافت ، تئوری از 1900 تا اکنون ، زبان دنیای تصویر ، مدرنیسم ، پسامدرنیسم ، کتاب طراحی گرافیک ، مردیت دیویس ، فاطمه مرزبان ، نشر هنرجو .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر