تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته ، فکور

کد شناسه :17716
تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته ، فکور

کتاب تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته ، مهدی فکور ، سیدمحمدنوید قریشی ، سید مجید پورحسینی ، عمران ، کتاب پرهام ، مفاهیم مقدماتی ، تانسورها ، سینماتیک یک محیط پیوسته ، تنش و فرمول های انتگرالی اصول کلی ، اصل تئوری الاستیسیته فضایی ، ویسکوالاستیک ، کتاب تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته ، مهدی فکور ، سید محمدنوید قریشی ، سیدمجید پورحسینی ، نشر جهاد دانشگاهی .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر