خوانشی نو از چند نقش برجسته ساسانی

کد شناسه :17723
خوانشی نو از چند نقش برجسته ساسانی

کتاب خوانشی نو از چند نقش برجسته ساسانی ، ایمان خسروی ، سیدرسول موسوی حاجی ، رضا مهرآفرین ، باستان شناسی ، کتاب پرهام ، مختصری از تاریخ سیاسی ساسانیان و رویکرد پپدینی پادشاهان ساسانی بر پایه متون تاریخی ، حضور تنسر روحانی بلندپایه در نقش برجسته های اردشیر بابکان ، حضور ایزد بهرام در نقش برجسته پیروز در تاق بزرگ بستان ، جستاری درباره دو نقش برجسته ساسانی ، کتاب خوانشی نو از چند نقش برجسته ساسانی ، ایمان خسروی ، سیدرسول موسوی حاجی ، رضا مهرآفرین ، نشر آریارمنا .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر