سکنی گزیدن باستان شناسی ، هایدگر و فناپذیری ، یزدانی

کد شناسه :17726
سکنی گزیدن باستان شناسی ، هایدگر و فناپذیری ، یزدانی

کتاب سکنی گزیدن باستان شناسی هایدگر و فناپذیری ، فیلیپ تونر ، علیرضا یزدانی سنگری ، باستان شناسی ، کتاب پرهام ، درآمد ، هایدگر و دیدگاه سکنی گزیدن ، خاستگاه ها ، سکنی گزیدن و فناپذیری ، مدرنیته سکنی گزیدن و باستان شناسی پدیدارشناختی ، برآیند ، سکنی گزیدن باستان شناسی هایدگر و فناپذیری ، فیلیپ تونر ، علیرضا یزدانی سنگری ، نشر آریارمنا .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر