ایران باستان ، تاریخ کوتاه شاهنشاهی هخامنشی ، آریا منش

کد شناسه :17727
ایران باستان ، تاریخ کوتاه شاهنشاهی هخامنشی ، آریا منش

کتاب ایران باستان تاریخ کوتاه شاهنشاهی هخامنشی ، مت واترز ، شاهین آریامنش ، باستان شناسی ، کتاب پرهام ، ردیابی شاهنشاهی ، پیشاهنگان هخامنشیان نیمه نخست هزاره یکم پیش از میلاد ، خیزش ایران شاهنشاهی نوین ، از کوروش تا داریوش یکم شاهنشاهی در گذار ، داریوش شاه بزرگ ، نیروبرد شاهنشاهی ، خشایارشا گسترنده قلمرو ، کالبدشناسی شاهنشاهی ، گسترش شاهنشاهی از مرگ خشایارشا تا داریوش دوم ، حفظ شاهنشاهی اردشیر دوم و اردشیر سوم ، تاریک روشن هخامنشیان ، کتاب ایران باستان تاریخ کوتاه شاهنشاهی هخامنشی ، مت واترز ، شاهین آریا منش ، نشر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر